Contact : 0591-315545

Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien er uit als ‘schroefjes’. Implantaten zijn klein, hebben een doorsnede variërend van 3,3 tot 4,8 mm en zijn tussen 6 tot 16 mm lang. Ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Voor alle duidelijkheid: wat de natuur heeft geschapen, is niet gemakkelijk te vervangen. Een implantaat – een kunstwortel – is dan ook niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen hiervan wel zo dicht mogelijk. Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten, dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes. Tevens is het van belang te weten dat roken een succesvolle behandeling met implantaten in de weg kan staan. Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan:

  1. Een kroon (voor een vervanging van één of meerdere tanden en kiezen) Als tanden of kiezen ontbreken, bijvoorbeeld door een ongeval, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een klassieke brug. Voor het plaatsen van het implantaat wordt u doorverwezen naar de implantoloog op de afdeling kaakchirurgie van het Scheper Ziekenhuis, voor het plaatsen van de kroon komt u bij ons in de praktijk.
  2. Een prothese
    Als alle tanden en kiezen ontbreken en de bestaande prothese onvoldoende houvast op de kaak heeft of als er verwacht wordt dat een nieuwe prothese onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan de prothese op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd. Bij een combinatie van implantaten met een prothese wordt u voor het plaatsen van de implantaten doorverwezen naar de implantoloog op de afdeling kaakchirurgie van het Scheper Ziekenhuis. Voor de prothese zelf kunt u weer terecht in onze praktijk.