Contact : 0591-315545

Veel gestelde vragen

Gezondheidsvragenlijst

Het is voor een goede en veilige behandeling bij de tandarts belangrijk dat deze weet te hoe het met uw gezondheid is gesteld. Het is een onderdeel van een goed en compleet patiëntendossier.
Wij hebben u de afgelopen 18 maanden (opnieuw) gevraagd de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Wij zullen u nu bij uw controle voor zorgen deze actueel te houden door u een aantal korte vragen te stellen over uw gezondheid en uw medicijngebruik. Wanneer er recent grote veranderingen in uw gezondheid en uw medicijngebruik hebben plaatsgevonden willen wij vragen deze gezondheidsvragenlijst opnieuw in te vullen en een uitdraai van uw medicijnen van de apotheek mee te nemen. Wij raden aan dat u de gezondheidsvragenlijst voor een bezoek naar de tandarts thuis doorneemt zodat u weet welke informatie voor tandartsen van belang is en u bv informatie over medicatie bij u heeft tijdens uw bezoek.
U kunt de lijst uitprinten en invullen of u kunt thuis de vragenlijst doornemen en deze in de praktijk invullen. U kunt bij de balie om een geprint formulier vragen. Wilt u het in de praktijk invullen dan vragen wij of u 15 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig wilt zijn.
Hier kunt u de gezondheidsvragenlijst vinden
Gezondheidsvragenlijst jeugd tot 16 jaar
Gezondheidsvragenlijst volwassenen
Wilt u meer informatie over de gezondheidsvragenlijst, ook medische anamnese genoemd, dan kunt u dit op internet lezen bij www.allesoverhetgebit.nl En u kunt telefonisch contact opnemen met het TIP( tandheelkundig informatie punt) op telefoonnummer 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek).

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract?

Contracten Zorgverzekeraars

Tandartspraktijk Verhagen heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Voor vragen of informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen.

Hoe wijzig/annuleer ik een afspraak?

Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de behandeling. Wanneer u een lange behandeling moet annuleren, dan verzoeken wij U om dit minimaal 3 dagen van te voren te doen. Dit kan telefonisch via 0591-315545 . Buiten de reguliere telefonische bereikbaarheid kunt u 24 uur per dag annuleren door in te spreken op de voicemail

Wanneer een afspraak niet(tijdig) wordt geannuleerd zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Hoe geef ik een wijziging door?

Persoonlijke gegevens
Om ons archief up-to-date te houden is het prettig wanneer u elke wijziging in persoonlijke gegevens doorgeeft. Denk daarbij aan:

  • Verhuizing
  • Verandering van ziektekostenverzekering
  • Huwelijk, geboorte, overlijden
  • Gezondheid en medicijngebruik (ziekte en medicijngebruik kunnen een tandheelkundige behandeling beïnvloeden). Meer informatie over de gezondheidsvragenlijst vindt u op onze pagina “Veel gestelde vragen”

Dit kan telefonisch (0591-315545) of via ons contactformulier.

 

Informatiepunt en klachtenregeling

Praat met uw tandarts

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag om een verhelderend gesprek. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatie van het TIP

Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u online informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), contactformulier TIP    . Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste in gesprek kan gaan met uw tandarts en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan tevens voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

KNMT-klachtenregeling

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

 

Wat zijn jullie behandelvoorwaarden?

Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen wordt er bij ons tijdens een controleafspraak bepaald wat er gedaan moet worden zodat in overleg met u een behandelafspraak kan worden gepland.

Wij verwachten dat u, in goed overleg, onze behandelvoorstellen opvolgt.

Ons advies is minimaal 1x per jaar voor gebitscontrole te komen.

 

Hoe werkt het met betalingen?

De professionalisering in tandartspraktijken is in de afgelopen jaren toegenomen. De tandarts concentreert zich steeds meer op de kerntaken en laat facilitaire zaken zoals facturering en debiteurenbeheer door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Wij hebben reeds jaren de debiteurenadministratie uitbesteed.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Website Infomedics
Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.
Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.
Uw gegevens zijn veilig
Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.
Wat staat er op uw zorgrekening?
Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl of bij onze veel gestelde vragen: Wat zijn de tandarts tarieven?
Uw rekening op papier of online?
Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.
Betalingsregeling
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. (aan het treffen van een betalingsregeling zijn kosten verbonden) Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de link en vul het formulier volledig in. Betalingsregeling Infomedics
Mochten wij bericht van Infomedics ontvangen dat u meerdere betalingsherinneringen heeft ontvangen dan zullen wij u alleen behandelen voor acute pijnklachten tegen contante betaling.
Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.
Overige vragen
Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.
Contactgegevens Infomedics
Telefoonnummer: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
E-mail: rekening@infomedics.nl
Postadres:  Postbus 60108, 1320 AC Almere

 

 

 

 

Wat zijn de tandarts tarieven?

Tarieven 2020  per 01-01-20

De tarieven 2020  kunt u nalezen in de knmt_tarievenlijst_2020

Techniek- en materiaalkosten 2020   per 01-01-20

2020 Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen Tandartspraktijk Verhagen

Tarieven 2021  per 01-01-21

De tarieven 2021  kunt u nalezen in de KNMT tarieven 2021

Kunnen jullie helpen bij mijn spreekbeurt?

Wil je een spreekbeurt houden over de tandartspraktijk of maak je er een werkstuk over? Hieronder staan een aantal sites waar je informatie kan vinden. Daarnaast hebben we in de praktijk een tas met echte tandartsspullen. Deze tas kan je aanvragen bij de assistente en daarna op school gebruiken.

Dit filmpje is ook leuk om te kijken

Waar kan ik informatie over mondgezondheid vinden?

Voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over mondgezondheid ga naar de NMT-patiëntenwebsite www.allesoverhetgebit.nl

Op deze website vindt u betrouwbare informatie over:

  • tandheelkundige aandoeningen en preventieve behandelingen
  • tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen
  • beroepen en kwaliteitseisen in de praktijk

Ook kunt u eens kijken in de folders van het Ivoren Kruis. Klik op één van de onderstaande online folders om te bekijken.

Het Ivoren Kruis heeft ook een app ontwikkeld als handig hulpmiddel bij de dagelijke mondhygiëne. Deze kunt u downloaden voor iPhone en Android. (klik op een afbeelding).

IVK Tent Kalender A5 04.inddIVK Tent Kalender A5 04.indd

Waar vind ik de contact informatie andere mondgezondheid instellingen?

Orthodontist (verwijzing noodzakelijk)
Orthodontisten van Dijk
Boslaan 6
7811 GJ Emmen
Telefoon 0591 611153

Scheperziekenhuis (verwijzing noodzakelijk)
Afdeling mondheelkunde
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
Telefoon 0591 691378

Mondhygiënisten (kan eventueel zonder verwijzing)
Dusink & Wolken Mondhygiënisten
Boermarkeweg 50J
7824 AA Emmen
Telefoon 0591 65 94 24

Parodontoloog (verwijzing noodzakelijk)
Parodontologiepraktijk Emmen
Boslaan 6
7811 GJ Emmen
Telefoon 0591 645005