Contact : 0591-315545

Corona: Triage vragen voor ieders veiligheid

Om goed voor elkaar te zorgen zijn er regels gesteld wanneer u uw tandarts bezoekt. Het beantwoorden van de triage vragen is er één van. Eerlijke beantwoording is noodzakelijk om ieders veiligheid bij tandartsbezoek te waarborgen.
Beantwoord voor uzelf, op de dag van uw tandartsbezoek, onderstaande vragen.
Bij één of meer malen antwoord “JA” eerst telefonisch contact opnemen via 0591-315545.


1. Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona:
– verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
– hoesten
– verhoging of koorts (meer dan 38⁰C)
– kortademigheid of benauwdheid

– reuk- en/of smaakverlies

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

4. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine) (vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u in een risicoland op vakantie bent geweest?

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Heeft u 6x “NEE” geantwoord dan gaan wij er van uit dat u verder gezond bent en zich gezond voelt, u kunt op uw afspraak bij ons in de praktijk komen
Heeft u op een vraag “JA” geantwoord, dan moet u telefonisch contact opnemen met de praktijk om te overleggen.
Zijn wij op dat moment niet bereikbaar, dan kunt u de afspraak annuleren door de voicemail in te spreken. Kort daarna kunnen wij dan contact met u hebben om te overleggen welke maatregelen getroffen dienen te worden om de afspraak door te laten gaan.

SAMEN STERK TEGEN CORONA